Mặt bằng & căn hộ mẫu The Garden Hill

Mặt bằng căn hộ B6 - B10 Bidhomes The Garden Hill

Mặt bằng căn hộ B6 - B10 Bidhomes The Garden Hill

Mặt bằng căn hộ B6 - B10 Bidhomes The Garden Hill

Xem thêm
Mặt bằng căn hộ B1 - B5 Bidhomes The Garden Hill

Mặt bằng căn hộ B1 - B5 Bidhomes The Garden Hill

Mặt bằng căn hộ B1 - B5 Bidhomes The Garden Hill

Xem thêm
Mặt bằng căn hộ A1 - A4 Bidhomes The Garden Hill

Mặt bằng căn hộ A1 - A4 Bidhomes The Garden Hill

Mặt bằng căn hộ A1 - A4 Bidhomes The Garden Hill

Xem thêm